Spoeltman Bouw

SpoeltmanBouw is een dynamische organisatie die zich bezighoudt met het aanpassen, uitbreiden en realiseren van gebouwen. Het is voor ons een uitdaging om het hele proces zo te laten verlopen dat alle betrokken partijen dit als prettig ervaren.

SpoeltmanBouw streeft naar vernieuwing van het bouwproduct door toepassing van moderne bouwmaterialen en houdt
daarbij rekening met mens en milieu.

SpoeltmanBouw is trots op zijn vakbekwame en betrokken medewerkers. Zij hebben de juiste opleiding en ervaring om
met ambachtelijk vakmanschap de moeilijkste oplossingen te verwezenlijken.
De trouw van mensen aan het bedrijf is opvallend. Wellicht is dat terug te voeren naar het feit dat SpoeltmanBouw van
oudsher (sinds 1927) een echt familiebedrijf is.
De ontwikkelingen op bouwgebied volgen we op de voet en scholing staat hoog in het vaandel. Daarnaast wordt veel
aandacht besteed aan kwaliteit, werkklimaat en klantvriendelijkheid.

Kwaliteit:
Door een intern controlesysteem en een constante bewaking van voortgang en kosten kunnen wij het bouwproces op de voet volgen. Een eenmaal afgesproken oplevering wordt zelden overschreden. Constante scholing en uitwisseling van ervaringen staan borg voor een uitstekende kwaliteit met meer dan de gangbare garanties.
Voor elk project wordt een uitvoerder aangewezen. Hij is het aanspreekpunt voor de opdrachtgever en draagt zorg voor het
hele bouwproces. De uitvoerder is aanwezig bij aanvang van de werkzaamheden en verzorgt mede de oplevering.
Of het nu gaat om het contact met de opdrachtgever, de wijze van bouwen of de nazorg, als de naam van SpoeltmanBouw eronder staat, zit u goed. SpoeltmanBouw staat borg voor een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

SpoeltmanBouw is een VCA** en ISO9001 gecertificeerd bedrijf, lid van BouwGarant.


Historie:
Sinds 1927 is SpoeltmanBouw actief vanuit de huidige locatie in Gendt. Daar startte Hent Spoeltman het bedrijf bij zijn woonhuis. Hij bouwde in het begin hoofdzakelijk voor boeren in de regio. Later kwamen daar de steenfabrieken als opdrachtgevers bij. Al voor de oorlog bouwde Spoeltman seriematig woningen in opdracht van de gemeente. Deze zijn inmiddels gerenoveerd en staan op de nominatie om te worden opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst.
Na de oorlog zijn diverse verloren gegane boerderijen herbouwd in het kader van de ‘wederopbouw boerderijen’. Ook
leverde Spoeltman een bijdrage aan de landbouwmechanisatie en de daarbij behorende bouwkundige voorzieningen. Wat begonnen is als een metselbedrijf, is inmiddels uitgegroeid tot een modern en op de toekomst gericht bouwbedrijf.
Sinds 1994 is Jos Kuijer directeur van SpoeltmanBouw.
Door de strategische ligging tussen Arnhem en Nijmegen kunnen bouwwerken in beide steden worden gerealiseerd.

Contact:
SpoeltmanBouw

Bezoekadres: Postadres: Bereikbaarheid:
Kruisstraat 17
6691 EP GENDT
Postbus 38
6690 AA GENDT
Telefoon : 0481 - 421144
Fax : 0481 - 424239
E-mail :
info@spoeltmanbouw.nl

Website: Spoeltman Bouw.