AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AGV)

Welke persoonsgegevens worden door HSV de Snoek opgeslagen.
Waar worden deze gegevens bewaard.
Wie heeft toegang tot deze gegevens.

Welke gegevens worden er van een lid bewaard:
Naam,Adres,Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum en plaats
Nationaliteit
Lidnummer
Bankrekening

De gegevens die worden bewaard hebben wij nodig voor de ledenadministratie en de aanmaak van vispassen en om leden, telefonisch of via mail, te kunnen bereiken.

Deze gegevens worden bewaard in het programma HSV leden administratie.
Dit is een programma van Sportvisserij Nederland. Waarop wij met een code kunnen inloggen.
Sportvisserij Nederland zorgt voor aanpassingen en de beveiliging van dit programma.

HSV ledenadministratie staat op de computer van Coen van Vorsselen.
Coen heeft de computer en het HSV ledenadministratie beide beveiligd met een wachtwoord die alleen bij Coen bekend zijn.

Coen verstrekt naam rekeningnummer en bedrag aan de penningmeester.
Theo Engelen gebruikt deze gegevens voor het innen van de contributie.
Verder verstrekt Coen naam adres en geboortedatum aan Sportvisserij Nederland voor het aanmaken van de vispas.

Coen gebruikt voornaam en achternaam van een lid voor de uitslagen van viswedstrijden en de stand om het koningschap. Dit programma staat op de computer van Coen en is ook beveiligd met een wachtwoord.

Wedstrijdvissers hebben schriftelijk toestemming geven om hun naam op de web-site van HSV de Snoek en Facebook te mogen gebruiken.

Gegevens van jeugdleden, naam, achternaam, adres en geboorte datum staan bij Harm Rooding op de computer.
Harm heeft zijn computer en het bestand waarin deze gegevens staan beveiligd met een wachtwoord.

HSV de Snoek heeft de leden via de website op de hoogte gebracht dat er gegevens bewaard worden. Tevens hebben wij de leden gewezen op de mogelijkheid om schriftelijk een verzoek in te dienen om na vragen wat er opgeslagen staat.

De penningmeester,Theo Engelen, heeft de beschikking over een telebankier programma van de ING Bank.
Theo heeft de inlogcode en alleen de bevoegdheid om betalingen te doen.
Theo gebruikt naam, woonplaats, bankrekeningnummer om het incassobestand op te bouwen.
Coen van Vorsselen heeft de inlogcode van het telebankier programma en heeft alleen inzage in de betalingen.
Coen heeft deze gegevens nodig om te zien welk lid betaald heeft om deze dan de vispas te kunnen toe sturen.

Wachtwoorden, van de programma’s die HSV de Snoek gebruikt, zijn alleen bij de gebruikers bekend.
Hiervan zijn geen schriftelijke notie’s gemaakt.

Op de bestuursvergaderingen is de AGV een agenda punt.
Op de jaarvergadering zal AGV ter sprake komen.

Alle persoonlijke gegevens worden 2 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap verwijderd.

De administratie, van HSV de Snoek, blijft 7 jaar bewaard. Dit is de wettelijke termijn.