Wedstrijdreglement

 1. Er mag alleen met de vaste stok gevist worden, deze mag niet langer zijn dan 7 meter. (Tijdens de wedstrijden dus geen werphengel of winklepicker.)
 2. Leeftnet mag niet van staal zijn!
 3. Voor het beginsignaal mag er alleen opgetuigd en uitgepijld worden, het is ten strengste verboden om voor de tijd te voeren en te vissen.
 4. Er wordt gevist op lengte, er wordt na het eind signaal gemeten door de jeugdcommissie. ( geen leeftnet bij je? dan wordt er gelijk na de vangst gemeten en de vis wordt op de gevangen plaats terug gezet.
 5. Er mag zo weinig mogelijk geholpen worden door de ouder. Met optuigen, uitpijlen, scheppen en onthalen mag geholpen worden, de rest doen ze zelf!
 6. Alle vis telt mee! ook roofvis en paling.
 7. De hengel mag nimmer uit de hand gegeven worden, bij het aanslaan ook niet. Laten we ons hier aan houden om terleurstellingen en ergenissen te voorkomen. 
 8. Neem het vuil zoals: plastic, papier, blikjes, oud vissnoer en dergelijke dingen mee. Let wel, we zijn in de natuur! Degene die zich hier niet aan houdt, wordt uitgesloten van deelneming.
 9. Probeer langs de waterkant rustig te lopen en niet teveel lawaai te maken.
 10. Ga je vissen zorg dan dat je de vergunning bij je hebt. Je loopt anders het risico dat je bij een controle weggestuurd wordt, en dat zou jammer zijn.
 11. De jeugdcommissie wil overal in meewerken, maar wenst niet de verantwoordelijkheid van een kind die met ons mee wordt gestuurd. Graag zo veel mogelijk begeleiding.