Stichting "De Betuwe"


Visvergunning geldig van 1-1-2018 t/m 31-12-2018

Het doel van de stichting Hengelsport Combinatie de Betuwe.
1. Het verkrijgen van visrechten, het behouden van viswateren van de afzonderlijk aangesloten verenigingen, teneinde in zo groot mogelijk areaal aan viswater beschikbaar te hebben voor de leden van de bij de hengelsportcombinatie aangesloten hengelsportverenigingen (deelnemers), zonder dat dit voor de leden meer kosten met zich meebrengt, dan de contributie van hun eigen vereniging. 

2. Zij tracht haar doel te bereiken door onder meer:
- Samenwerking tussen afzonderlijke hengelsportverenigingen die bij de combinatie zijn aangesloten.
Het voorkomen dat de afzonderlijke hengelsportverenigingen buiten de combinatie om, visrechten verwerven op elkanders wateren.

Aangesloten bij de stichting zijn:

- H.S.V. De Karper te Bemmel – Haalderen
- H.S.V De Snoek te Gendt
- H.S.V De Flipper te Angeren
- H.S.V. Sint Petrus te Huissen
- H.S.V. Esox te Oosterhout
- H.S.V. De Rietvoorn te Panner
- H.S.V. Lotus Vulgaris te Doornenburg

Wateren onder beheer van de Stichting zijn:
De Linge vanaf boerderij het Loohof te Gendt tot aan de Karbrug te Huissen – Bemmel.

Regels Stichting Hengelsport Combinatie de Betuwe:
- Men dient zich te houden aan de regels van sportvisserij Nederland.
- Nachtvissen is alleen toegestaan in de maanden Juni, Juli en Augustus.

Regels van de door de verenigingen ingebrachte wateren: Stichting de Betuwe combinatie:
- Vissen is uitsluitend toegestaan van 7.00 tot 19.00 uur.
- Het is verboden om vissen mee te nemen.
- Het is verboden voertuigen mee de weilanden in te nemen. 
- Hekwerken dienen gesloten te worden.
- Voor het Karpervissen is een onthaakmat verplicht.
- Men laat niets achter aan de waterkant. 
- Aanwijzingen controleurs opvolgen. 
- Vissen met maximaal 2 hengels.

Ingebrachte wateren waar U mag vissen:
- Waaiensteinkolk en het Havenland te Oosterhout. Havenland vanaf de Dam gezien de rechterzijde.
- Zuigergat te Angeren
- Konijnenwaard en het Zwanenwater te Huissen
- Sparregat en het gat van Hulshof (beide dijkzijde) te Pannerden
- Het Rommelgat, Lange gat aan de dijk, Gat van Buurman en het Gat van Hulhuizen te Gendt
- De Driehoek te Doornenburg
- Gat van DOS te Bemmel
- De Kolken te Haalderen
- De Kolk Sprockelburg te Lent